Home

  • DOE MEE aan het vrijwilligersproject "WAT NU?" Steun aan ouderen of zieke/zwakke mensen met kleine beurs, die tijdelijk even niet volledig zelf hun dier kunnen verzorgen.

MINIMA HUISDIEREN: Dierbaar bezit, maar vergeten groep!

Wat als je door omstandigheden aanzienlijk minder geld te besteden hebt, zelf amper kunt rondkomen of volledig aangewezen bent op de voedselbank? Wat als je in een ernstige persoonlijke situatie verkeert? Hoe verzorg je dan je huisdier als het ook nog eens acuut ziek wordt? Is het verstandig om een dier te houden? Wij vinden dat een dier een belangrijke bezit is voor mensen en proberen reëel te bekijken of, en hoe, steun kan worden geboden.

STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN IS EEN ONAFHANKELIJK LANDELIJK PLATFORM VOOR MENSEN MET EEN HUISDIER, ZELF (tijdelijk) VERKEREND IN ERNSTIGE MINIMA SITUATIE (al dan niet aangesloten bij een reguliere voedselbank). 

anbi_logoLogo-erkenningWIE ZIJN WIJ? Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt eigenaren met een huisdier die zelf (tijdelijk) zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk minimum niveau verkeren en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, als voeding en acute medische zorg. De stichting is een platform voor mensen verkerend in minima situatie die vragen hebben over hun huisdier. Ook maatschappelijk werkers en bewindvoerders kunnen contact opnemen met de stichting voor informatie en te informeren naar mogelijkheden voor steun.

De stichting zoekt actief naar samenspel met collega dierenwelzijnorganisaties, dierenartsen en specialisten, bewindvoerders, maatschappelijke organisaties, diervoeding leveranciers, reguliere voedselbanken, dierenvoedselbanken en gemeenten om goede wegwijzer te zijn voor mensen met een hulpvraag.

De omgeving roept al snel: Doe je dier toch de deur uit!. Maar een huisdier is voor veel mensen, dus ook voor mensen die het tijdelijk niet zonder hulp redden een heel dierbaar bezit. Een dier biedt ze rust in een vaak stressvolle situatie. Een dier biedt ze genegenheid en is trouw. Voor mensen alleen, maar ook voor een heel gezin is een huisdier een belangrijk maatje. We vergeten te vaak dat het hebben van een huisdier kan bijdragen tot het aangaan en houden van sociale contacten.

Goede zorg voor een dier zonder hulp kan voor een eigenaar een probleem zijn omdat er niet voldoende middelen zijn voor bijv. diervoeding of medische zorg. Nijpend wordt het als een huisdier plotseling ernstig ziek wordt of gewond raakt. De kosten van de dierenarts kunnen dan snel oplopen.

De stichting steunt bij financiering van acute medische behandeling en in specifieke situaties tijdelijke voor nazorg voor een minima huisdier. De stichting bespreekt vooraf de medische situatie van het zieke huisdier met de dierenarts en onderhandelt de kosten voor de behandeling. Vooraf wordt de wijze van betaling met de dierenarts of specialist afgesproken. Het dier zal vervolgens zo snel mogelijk worden behandeld. Hiermee kunnen wij tegengaan dat een minima huisdier onnodig moet lijden. De stichting kan echter nooit garantie geven voor financiele steun omdat ze zelf volledig afhankelijk is van donaties en giften.

Doelstelling van de stichting is niet het stimuleren van huisdieren bezit. Het houden van een huisdier in een situatie waar de eigenaar zelf in ernstige financiele nood verkeert is geen omgeving om een huisdier te houden en is vragen om problemen. Hierbij hoort ook het advies om geen nieuwe dieren op te nemen en/of eigenaren te stimuleren het aantal aanwezige huisdieren terug te dringen. Samen met de stichting wordt gekeken naar een juiste oplossing, bijvoorbeeld hulp bij herplaatsing. Een traject dat emotioneel is voor zowel de baas als het huisdier.

Comments are closed.