Home

  • Wij bemiddelen DIERVOEDING voor MINIMA huisdieren, voornamelijk via deelnemende reguliere voedselbanken. Wij bereiken nu zo'n 3.000 huisdieren. Maar, we doen meer..

MINIMA HUISDIEREN: Dierbaar bezit, maar vergeten groep!

Wat als je door omstandigheden aanzienlijk minder geld te besteden hebt en zelf amper kunt rondkomen of volledig aangewezen bent op de voedselbank? Wat als je in een ernstige persoonlijke situatie verkeert of geraakt? Hoe verzorg je dan je huisdieren als het dan ook nog eens acuut ziek wordt? Is het verstandig om een dier te houden? Wij vinden dat een dier een belangrijke bezit is voor mensen en proberen reeel te bekijken of en hoe steun kan worden geboden.

STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN IS EEN ONAFHANKELIJK LANDELIJK PLATFORM VOOR MENSEN MET EEN HUISDIER, ZELF (tijdelijk) VERKEREND IN ERNSTIGE MINIMA SITUATIE (al dan niet aangesloten bij een reguliere voedselbank). 

Huisdierenwelzijn is een platform waar mensen terecht kunnen met vragen over het welzijn van hun huisdier. Vragen varierend van voeding, verzorging, veiligheid, steun bij medisch acute zorg voor een ernstig ziek of gewond huisdier tot steun bij herplaatsing of tijdelijke opvang van een minima huisdier.

De stichting staat ook genoemd op de pagina van de overheid www.regelhulp.nl. Steunverleners als: maatschappelijk werkers, bewindvoerders, enz. kunnen contact opnemen met de stichting voor nadere informatie. Wij zoeken vormen van samenspel of samenwerking met collega dierenwelzijn organisaties, dierenartsen, diervoeding leveranciers, reguliere voedselbanken en gemeenten om wegwijzer te zijn voor clienten met een hulpvraag. Door samenwerking kunnen wij efficienter en oplossing gerichter te werk gaan.

De omgeving roept al snel: Doe dat dier toch de deur uit!. Maar een huisdier is voor veel mensen, dus ook voor de groep mensen die het tijdelijk niet zonder hulp redt een heel dierbaar bezit. Van hun dier willen ze niet zo maar afstand doen. Een dier biedt ze rust in een vaak stressvolle situatie, een dier biedt ze genegenheid en is trouw.

Voor mensen alleen, maar ook voor een heel gezin is een huisdier een belangrijk maatje. We vergeten misschien te vaak dat het hebben van een huisdier kan bijdragen tot het aangaan en houden van sociale contacten. We spreken hier over een enkel huisdier, zeker niet over het houden van meerdere huisdieren, dat kan leiden tot problemen en -veelal onbedoeld- tot verwaarlozing.

Goede zorg voor een dier, zonder tijdelijke hulp van buitenaf, kan een probleem zijn omdat er niet voldoende middelen zijn voor bijv. diervoeding of opvang. Nijpend wordt het als een huisdier plotseling ziek wordt of gewond raakt. De kosten van de dierenarts kunnen dan snel oplopen.

Door bieden van steun aan een eigenaar van een huisdier en (tijdelijk) te helpen met de basisbehoeften van het huisdier, zoals: voeding, veterinaire zorg en veiligheid, kan worden tegengegaan dat verwaarlozing van het dier optreedt. Wij bieden steun aan mensen die door financiele nood of door ernstige persoonlijke omstandigheden niet de juiste zorg kunnen bieden aan hun huisdier, als voeding en medische zorg. De stichting gaat zonodig ook samenwerking met collega dierenwelzijn organisaties aan om kosten voor noodopvang en acute veterinaire zorg te kunnen financieren. Door samenwerking kan sneller worden gehandeld (en behandeld) en biedt dit perspectief voor voortzetting bij volgende acute situaties. Meer dieren kunnen worden geholpen. Wij ervaren dat samenwerking de sleutel is tot succes!

De stichting steunt bij financiering van acute medische behandeling en nazorg van een minima huisdier. Dit kan zij alleen als verkregen giften hiertoe voldoende toereikend zijn. De stichting bespreekt vooraf de medische situatie van een dier met de dierenarts en onderhandelt de kosten voor acute behandeling. Vooraf wordt de wijze van betaling met de desbetreffende dierenarts of dierenkliniek afgesproken en vastgelegd. Het dier zal vervolgens zo snel mogelijk worden behandeld. Hiermee kunnen wij tegengaan dat een minima huisdier onnodig moet lijden, wordt uitgezet om te gaan zwerven of in een asiel belandt.

De stichting kan echter nooit garantie geven voor financiele steun omdat ze daarvoor zelf afhankelijk is van donaties en giften.

Doelstelling van de stichting is niet het stimuleren van huisdieren bezit, want houden van een huisdier in een situatie waar de eigenaar zelf is aangewezen op de voedselbank, of in een situatie verkeerd dat geen goede omgeving is een huisdier te houden, is vragen om problemen, voor eigenaar en dier. Wij proberen in goed overleg met de huisdier eigenaar te zoeken naar een duurzame oplossing. Hierbij hoort ook het advies om geen nieuwe dieren op te nemen en/of eigenaren te stimuleren het aantal aanwezige huisdieren terug te dringen. Samen met de stichting wordt gekeken naar een juiste oplossing, bijvoorbeeld hulp bij herplaatsing. Een traject dat emotioneel is voor baas en dier.

Volg ons ook via Facebook www.facebook.com/huisdierenwelzijn1 (of klik rechts bovenaan). Volg ons ook via LinkedIN-group Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8435098&goback=%2Enppvan_huisdierenwelzijn2

NB: de stichting kan geen garantie geven voor steunverlening, aangezien ze zelf volledig afhankelijk is van donaties in natura en financiële giften.

 

 

 

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.